Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Metodik prevence

Školní metodik prevence

Mgr. Lenka Wágnerová 
Tel.: 325 643 312

Konzultační hodiny
- pro žáky a rodiče: pondělí - 11:35 až 12:35 hodin
- pro žáky: kdykoli dle potřeby

Se svými problémy se mohou žáci svěřit SCHRÁNCE DŮVĚRY (chodba v 1. patře) 

Práce školního metodika prevence
- tvorba a realizace preventivního programu školy a školní preventivní strategie
- realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci - záškoláctví, agresivity, šikany, závislostí a dalšího rizikového chování
- monitorování rizikového chování
- přímá pomoc žákům a jejich rodičům s podezřením na projevy rizikového chování
- poskytování informačních a metodických materiálů

Obecné okruhy témat primární prevence 
- osobnostní rozvoj (sebepojetí, hodnoty, sebeúcta, sebedůvěra, komunikace ...)
- prevence užívání návykových látek - závislostí (drogy včetně alkoholu a tabáku)
- prevence gamblingu a virtuálních drog
- prevence šikany, kyberšikany a agresivního chování
- prevence kriminality a delikvence
- lidská práva a právní povědomí
- extremismus (skinheads, hooligans ...)
- sekty a jiné manipulativní skupiny
- prevence rasismu a xenofobie (Romové, menšiny a etnika, sociální vyloučení ...)
- zdravý životní styl
- prevence poruch příjmu potravy


Dokumenty
icon_pdf.gif   Soubor ke stažení:   Plán školního metodika prevence
icon_pdf.gif   Soubor ke stažení:   Schránka důvěry


Důležité odkazy
http://www.adiktologie.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/prevence
http://www.os-semiramis.cz/