Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Výukové materiály - 2. stupeň

Projekt:
Moderní výukou pro praktický život

Typy souborů ke stažení:
smart_ikona.jpg  soubory programu SMART Notebook (*.notebook)
doc_icon.jpg  soubory programu Microsoft Office Word (*.doc, *.docx)
pp_icon.jpg  soubory programu Microsoft Office PowerPoint (*.ppt)
xls_icon.jpg  soubory programu Microsoft Office Excel (*.xlsx)

 

2. STUPEŇ
     
Anglický
jazyk
   
6. ročník doc_icon.jpg  Barvy
doc_icon.jpg  Čísla do 20
doc_icon.jpg  Příroda, zvířata
doc_icon.jpg  Co je to ...
doc_icon.jpg  Moje rodina
7. ročník doc_icon.jpg  Lidské tělo
doc_icon.jpg  Počasí
doc_icon.jpg  Sports
doc_icon.jpg  Oděvy
doc_icon.jpg  Sloveso "moci"
8. ročník doc_icon.jpg  I like travelling
doc_icon.jpg  Přídavná jména
doc_icon.jpg  Where is it
doc_icon.jpg  Popis, čtení ...
doc_icon.jpg  Sloveso "být"
9. ročník doc_icon.jpg  Health and ...
doc_icon.jpg  My home
doc_icon.jpg  Pronouns
doc_icon.jpg  I am interested in
doc_icon.jpg  Popis, čtení ...
     
Dějepis    
6. ročník doc_icon.jpg  Egypt
doc_icon.jpg  Pravěk
doc_icon.jpg  Řecko - vrchol
doc_icon.jpg  Řecké báje
doc_icon.jpg  Vznik státu a písma
doc_icon.jpg  Keltové u nás
doc_icon.jpg  Řecko - počátek
doc_icon.jpg  Římské císařství
doc_icon.jpg  Vznik Říma
7. ročník doc_icon.jpg  Husitské války
doc_icon.jpg  Knížata, králové
doc_icon.jpg  Mistr Jan Hus
doc_icon.jpg  Středověké město
doc_icon.jpg  Život na hradě
doc_icon.jpg  Karel IV.
doc_icon.jpg  Kníže Václav
doc_icon.jpg  Středověká vesnice
doc_icon.jpg  Velkomoravská říše
8. ročník doc_icon.jpg  Baroko
doc_icon.jpg  Doba osvícenectví
doc_icon.jpg  I. světová válka
doc_icon.jpg  Národní obrození
doc_icon.jpg  Změny v novověku
doc_icon.jpg  Kultura 19. stol.
doc_icon.jpg  Doba Rudolfa II.
doc_icon.jpg  J. A. Komenský
doc_icon.jpg  Technické vynálezy
9. ročník doc_icon.jpg  II. světová válka
doc_icon.jpg  Poměry v Evropě
doc_icon.jpg  Samet. revoluce
doc_icon.jpg  Vznik republiky
doc_icon.jpg  První republika
doc_icon.jpg  Mnichovská zrada
doc_icon.jpg  Rok 1968
doc_icon.jpg  Únor 1948
doc_icon.jpg  Život v socialismu
     
Fyzika    
7. ročník doc_icon.jpg  Druhy látek
doc_icon.jpg  Fyzikální měření
pp_icon.jpg  Tepelné motory
pp_icon.jpg  Vznik a zdroje zvuku
smart_ikona.jpg  Látky, skupenství
doc_icon.jpg  Jednoduché stroje
doc_icon.jpg  Pevné látky
8. ročník doc_icon.jpg  El. napětí
doc_icon.jpg  El. obvod
doc_icon.jpg  Elektromotor
doc_icon.jpg  Opakování 8. roč.
doc_icon.jpg  El. síla a náboj
doc_icon.jpg  Vodiče a nevodiče
doc_icon.jpg  Elektřina v autě
9. ročník doc_icon.jpg  Blesk a hrom
doc_icon.jpg  Elektromagnet
smart_ikona.jpg  Zdroje světla
pp_icon.jpg  Elektrárny
doc_icon.jpg  Fáze Měsíce
doc_icon.jpg  Zkrat
     
Informatika    
6. ročník doc_icon.jpg  Malování
pp_icon.jpg  Práce s PC
doc_icon.jpg  Práce s oknem
7. ročník pp_icon.jpg  Práce se složkami
doc_icon.jpg  Úprava textu
doc_icon.jpg  Složky
doc_icon.jpg  Word - Bořík
8. ročník pp_icon.jpg  Elektron. komunikace
doc_icon.jpg  Práce s fotografií
doc_icon.jpg  E-mail
doc_icon.jpg  Vyhledávání
9. ročník doc_icon.jpg  Historie internetu
smart_ikona.jpg  Připojení k internetu
pp_icon.jpg  Prezentace
doc_icon.jpg  Tabulka
     
Matematika    
6. ročník

doc_icon.jpg  Na poště
doc_icon.jpg  Bankovky
doc_icon.jpg  Zboží 2
doc_icon.jpg  Hospodaření
doc_icon.jpg  Kapesné
doc_icon.jpg  x a : do 1000
doc_icon.jpg  Geometrie

doc_icon.jpg  V bance
doc_icon.jpg  Zboží 1
doc_icon.jpg  V obchodě
doc_icon.jpg  Příjmy a výdaje
doc_icon.jpg  + a - do 1000
doc_icon.jpg  Opakování 6. roč.
smart_ikona.jpg  Číselná představa
7. ročník doc_icon.jpg  Číselná osa
doc_icon.jpg  Nákupy
doc_icon.jpg  Peníze (x a :)
doc_icon.jpg  Písemné + a -
doc_icon.jpg  Prodejna, násobení
doc_icon.jpg  Rozpočet rodiny
doc_icon.jpg  Slovní úlohy
doc_icon.jpg  Splátkový prodej
doc_icon.jpg  Spotřebitelský úvěr
doc_icon.jpg  V obchodě
doc_icon.jpg  Zaokrouhlování 1
doc_icon.jpg  Zboží
doc_icon.jpg  Dovolená
doc_icon.jpg  Osobní rozpočet
doc_icon.jpg  Písemné násobení
smart_ikona.jpg  Počítání do milionu
doc_icon.jpg  Bankovní účet
doc_icon.jpg  Rozvaha domácnosti
doc_icon.jpg  Směnárna
doc_icon.jpg  Spoříme
doc_icon.jpg  Typy rozpočtů
doc_icon.jpg  Výdaje rodiny
doc_icon.jpg  Zaokrouhlování 2
8. ročník doc_icon.jpg  Násobení
doc_icon.jpg  Opakování 8. roč.
smart_ikona.jpg  Zlomky
doc_icon.jpg  Sčítání a odčítání
doc_icon.jpg  Počítáme peníze
doc_icon.jpg  Spoření
doc_icon.jpg  Velkoobchod
doc_icon.jpg  Dělení
doc_icon.jpg  Geometrie
doc_icon.jpg  Obvod a obsah
doc_icon.jpg  Poštovní poukázky
doc_icon.jpg  Průměrná mzda
doc_icon.jpg  Školní výlet
doc_icon.jpg  Výpis z účtu
9. ročník doc_icon.jpg  Slovní úlohy + a -
doc_icon.jpg  Reklamace
doc_icon.jpg  Běžný účet
doc_icon.jpg  Úvěr
doc_icon.jpg  Termínovaný vklad
doc_icon.jpg  Stavební spoření
doc_icon.jpg  Penzijní připojištění
doc_icon.jpg  Podílové listy
doc_icon.jpg  Hypotéka
doc_icon.jpg  Desetinná čísla
doc_icon.jpg  Obvody
doc_icon.jpg  Procenta
doc_icon.jpg  Slovní úlohy x a :
doc_icon.jpg  FG slovní úlohy
doc_icon.jpg  Výnos
doc_icon.jpg  Spořicí účet
doc_icon.jpg  Vkladní knížky
doc_icon.jpg  Stavební spoření 2
doc_icon.jpg  Akcie
doc_icon.jpg  Dluhopisy
doc_icon.jpg  Porovnání produktů
doc_icon.jpg  Obsahy
smart_ikona.jpg  Písemné dělení
     
Občanská
výchova
   
6. ročník doc_icon.jpg  Na poště
doc_icon.jpg  Zboží
doc_icon.jpg  Hodnota peněz
doc_icon.jpg  Příjmy
doc_icon.jpg  Kapesné
smart_ikona.jpg  V bance
doc_icon.jpg  V obchodě
doc_icon.jpg  Hospodaření
doc_icon.jpg  Výdaje
7. ročník smart_ikona.jpg  Bezhotov. platby
smart_ikona.jpg  Kreditní karty
doc_icon.jpg  Měna
doc_icon.jpg  Osobní půjčka
doc_icon.jpg  Peníze, vznik
doc_icon.jpg  Rozp.domácnosti
smart_ikona.jpg  Rozvaha dom.
doc_icon.jpg  Schodkový rozp.
smart_ikona.jpg  Spotřebitelský úvěr
doc_icon.jpg  Hotovostní platby
doc_icon.jpg  Majetek
doc_icon.jpg  Měny
doc_icon.jpg  Osobní rozpočet
doc_icon.jpg  Přebytkový rozpočet
smart_ikona.jpg  Rozpočet rodiny
doc_icon.jpg  Sestav. dom. rozp.
smart_ikona.jpg  Splátkový prodej
doc_icon.jpg  Vyrovnaný rozp.
8. ročník doc_icon.jpg  Bezhotov. placení
doc_icon.jpg  Pojištění majektu
pp_icon.jpg  Pojištění osob
pp_icon.jpg  Prac. neschopnost
doc_icon.jpg  Výpis z účtu
pp_icon.jpg  Dávky v nezaměst.
pp_icon.jpg  Pojištění mot. voz.
doc_icon.jpg  Poštovní poukázky
pp_icon.jpg  Příkaz k úhradě
9. ročník doc_icon.jpg  Reklamace
doc_icon.jpg  Ochrana spotřebit.
doc_icon.jpg  Finanční trh
doc_icon.jpg  Spořicí účet
pp_icon.jpg  Vkladní knížky
pp_icon.jpg  Stavební spoření
pp_icon.jpg  Akcie
pp_icon.jpg  Dluhopisy
pp_icon.jpg  Spotřebitelský úvěr
doc_icon.jpg  Reklamace potravin
doc_icon.jpg  Nekalé praktiky
doc_icon.jpg  Běžný účet
pp_icon.jpg  Termínovaný vklad
pp_icon.jpg  Penzijní připojištění
pp_icon.jpg  Stavební spoření 2
pp_icon.jpg  Podílové listy
pp_icon.jpg  Hypoteční úvěr
pp_icon.jpg  Osobní půjčka
     
Přírodopis    
6. ročník doc_icon.jpg  Exotické plodiny
doc_icon.jpg  Ovocné stromy
doc_icon.jpg  Rostlinné tělo
doc_icon.jpg  Houby
doc_icon.jpg  Příroda
7. ročník doc_icon.jpg  Členovci
pp_icon.jpg  Měkkýši
doc_icon.jpg  Cizopasníci
smart_ikona.jpg  Kroužkovci
pp_icon.jpg  Ploštěnci a hlísti
8. ročník doc_icon.jpg  Kostra hlavy
doc_icon.jpg  Trávicí soustava
doc_icon.jpg  Svaly
smart_ikona.jpg  Dýchací soustava
doc_icon.jpg  Srdce
9. ročník smart_ikona.jpg  Nerosty
doc_icon.jpg  Horniny
pp_icon.jpg  Vývoj živočichů 2
doc_icon.jpg  Zemská kůra
doc_icon.jpg  Vývoj živočichů
     
Zeměpis    
6. ročník doc_icon.jpg  Doprava
doc_icon.jpg  Obyvatelstvo
doc_icon.jpg  Zemědělství
smart_ikona.jpg  Ekosystémy
pp_icon.jpg  Stavby světa
7. ročník pp_icon.jpg  Hrady a zámky
doc_icon.jpg  Městec Králové
doc_icon.jpg  Zámky STČ kraje
smart_ikona.jpg  Města ČR
doc_icon.jpg  Výlet po ČR
8. ročník doc_icon.jpg  Evropa
xls_icon.jpg  Pexeso
pp_icon.jpg  Severní Evropa
doc_icon.jpg  Kvarteta Evropa
doc_icon.jpg  Pexeso, metodika
pp_icon.jpg  Slovensko
9. ročník smart_ikona.jpg  Afrika, Riskuj!
smart_ikona.jpg  Asie, opakování
doc_icon.jpg  Východní Asie
doc_icon.jpg  Afrika
doc_icon.jpg  Asie
pp_icon.jpg  Východní Asie 2