Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Výukové materiály SMART Notebook a MS Word

Projekt:
Modernizace výuky pomocí ICT s ohledem na žáky se SVP

Typy souborů ke stažení:
smart_ikona.jpg  soubory programu SMART Notebook (*.notebook)
doc_icon.jpg  soubory programu Microsoft Office Word (*.docx)

 

 

1. STUPEŇ  m  m
     
Český jazyk    
5. ročník smart_ikona.jpg  Vyjm. slova po B smart_ikona.jpg  Vyjm. slova po L
     
Čtení    
2. ročník smart_ikona.jpg  M, L, V, T, S, J smart_ikona.jpg  P, N, Š, D, Z, K
3. ročník smart_ikona.jpg  Ď, Ť, Ň, G, X, Q, W smart_ikona.jpg  P, B, D, OU, AU
4. ročník smart_ikona.jpg  Slípka Pipka smart_ikona.jpg  Žížala Žaneta
     
Prvouka    
2. ročník smart_ikona.jpg  Roční období smart_ikona.jpg  Správné chování
3. ročník smart_ikona.jpg  Čas, hodiny smart_ikona.jpg  Recyklace
     
Přírodověda    
4. ročník smart_ikona.jpg  Roční období smart_ikona.jpg  Les
5. ročník smart_ikona.jpg  Chodec, cyklista smart_ikona.jpg  Rostliny
     
Vlastivěda    
4. ročník smart_ikona.jpg  Nebezpečné situace smart_ikona.jpg  Rodina
5. ročník smart_ikona.jpg  Česká republika smart_ikona.jpg  Směrová růžice
     
     
2. STUPEŇ  m  m
     
Český jazyk    
6. ročník smart_ikona.jpg  Pekařův Tygr smart_ikona.jpg  Správný kluk
7. ročník smart_ikona.jpg  Báje, bajky, pověsti smart_ikona.jpg  K. J. Erben - Kytice
8. ročník smart_ikona.jpg  Golem smart_ikona.jpg  Chropyně
9.ročník smart_ikona.jpg  Bylo nás pět smart_ikona.jpg  Jak psi pomáhají
     
Dějepis    
6. ročník smart_ikona.jpg  Pravěk smart_ikona.jpg  Starověk
7. ročník smart_ikona.jpg  Život ve středověku smart_ikona.jpg  Karel IV.
8. ročník smart_ikona.jpg  Novověk - změny smart_ikona.jpg  I. světová válka 
9. ročník smart_ikona.jpg  II. světová válka smart_ikona.jpg  Sametová revoluce
     
Přírodopis    
6. ročník smart_ikona.jpg  Houby
doc_icon.jpg  Pracovní list
smart_ikona.jpg  Stavba rostlin. těla 
doc_icon.jpg  Pracovní list 
7. ročník smart_ikona.jpg  Brouci 
doc_icon.jpg  Pracovní list 
smart_ikona.jpg  Motýli 
doc_icon.jpg  Pracovní list 
8. ročník smart_ikona.jpg  Kostra 
doc_icon.jpg  Pracovní list 
smart_ikona.jpg  Zdravý životní styl 
doc_icon.jpg  Pracovní list 
9. ročník smart_ikona.jpg  Ochrana ŽP 
doc_icon.jpg  Pracovní list 
smart_ikona.jpg  Zelenina 
doc_icon.jpg  Pracovní list 
     
Zeměpis    
6. ročník

smart_ikona.jpg  Ochrana přírody 
doc_icon.jpg  Pracovní list 

smart_ikona.jpg  Přírodní oblasti světa

smart_ikona.jpg  Vodstvo na Zemi 
doc_icon.jpg  Pracovní list 

7. ročník smart_ikona.jpg  Krajina okolo nás 
doc_icon.jpg  Pracovní list 

smart_ikona.jpg  Chráněná území

smart_ikona.jpg  Praha 
doc_icon.jpg  Pracovní list 

8. ročník smart_ikona.jpg  Jižní Evropa 
doc_icon.jpg  Pracovní list 

smart_ikona.jpg  Rostlinstvo a živočišstvo Evropy

smart_ikona.jpg  Evropská města 
doc_icon.jpg  Pracovní list 

9. ročník smart_ikona.jpg  Afrika 
doc_icon.jpg  Pracovní list 

smart_ikona.jpg  Austrálie

smart_ikona.jpg  USA 
doc_icon.jpg  Pracovní list 

     
Informatika    
6. ročník smart_ikona.jpg  Malování 
doc_icon.jpg  Pracovní list 
smart_ikona.jpg  Základy PC 
doc_icon.jpg  Pracovní list 
7. ročník smart_ikona.jpg  Word 
doc_icon.jpg  Pracovní list 
smart_ikona.jpg  Počítač 
8. ročník smart_ikona.jpg  Internet  smart_ikona.jpg  Digitální fotoaparát 
9. ročník smart_ikona.jpg  PowerPoint  smart_ikona.jpg  Připojitelná zařízení 
     
Fyzika    
7. ročník smart_ikona.jpg  Druhy látek smart_ikona.jpg  Tepelné motory
8. ročník smart_ikona.jpg  Elektrická energie smart_ikona.jpg  Tepelné spotřebiče
9. ročník smart_ikona.jpg  Měsíc smart_ikona.jpg  Zdroje světla

Občanská výchova

 

 

 

smart_ikona.jpg  Hospodaření rodiny

smart_ikona.jpg  Pravidla silnič. provozu

 

 

smart_ikona.jpg  Mimořádné události

smart_ikona.jpg  Životospráva