Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Škola hrou

anotace_obrazek.jpg

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005621

Název projektu:
Škola hrou

Cíle:
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. 

Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v jedné z následujících oblastí:
a) čtenářská gramotnost
b) matematická gramotnost
c) cizí jazyky

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.

Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:
- nízká motivace ke vzdělávání
- dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost
- nedůslednost ve školní přípravě
- kázeňské přestupky
- nedůsledné rodičovské vedení
- sociokulturně znevýhodněné prostředí


Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a podporu extrakurikulárních aktivit.
Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

 

Plakát projektu
icon_pdf.gif

 

 

Ve školním roce 2017/ 2018 na naší škole funguje - Klub zábavné logiky a deskových her.
Aktivity klubu vedou k rozvoji logického, informatického a strategického myšlení a takto získané znalosti a dovednosti se promítnou do celkového rozvoje žáka. Zaměřují se např. na rozvoj vrozené logiky, verbálních schopností, matematických schopností, plošnou a prostorovou představivost, kreativitu, důvtip, funkční gramotnost, praktickou inteligenci, vnímání, postřeh apod. 

Klubový prostor ve škole je koncipován jako místnost, ve které je příjemné, motivující a tvůrčí prostředí umožňující pohybové aktivity. 

Klub je vybaven následujícím: logické a strategické deskové hry, sbírky logických úloh, hádanky, rébusy, hlavolamy, detektivní hry, karetní hry, jazykové, vědomostní a společenské hry. 

Klub je realizován ve středu od 13:30 hodin do 15:00 hodin.
Vedoucím klubu je Mgr. Monika Nováková.