Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Žáci s PAS

Základním principem vzdělávání žáků s Poruchou autistického spektra (PAS) na naší škole je individualizace. Děti s PAS mají velmi různorodé symptomy a variabilita projevů je široká, proto jejich výchova a vzdělávání zahrnuje do detailů propracovanou individuální volbu metod a postupů, ale i individuálně upravené prostředí, komunikaci, motivaci a vizualizaci. Každému dítěti vytváříme ve spolupráci se Speciálním pedagogickým centrem individuální vzdělávací plán. Při jeho sestavování respektujeme potřeby žáka, vycházíme ze specifik jeho postižení a především z úrovně chronologického i mentálního věku.

Žáky vzděláváme dle jejich individuálních předpokladů. Vzdělávací metody respektují zvláštnosti a individuální úroveň dítěte:
- vycházejí z osobnostních charakteristik a využívají silných stránek žáka
- snižují kognitivní deficity, které jsou zapříčiněny poruchou autistického spektra
- zvyšují flexibilitu myšlení a chování žáka
- budují přiměřené chování a současně odbourávají projevy nevhodného chování 

Úzce spolupracujeme s rodinou při výchově a vzdělávání dítěte.

Výuka je doplněna o individuální logopedickou péči. Pracujeme s pestrou škálou didaktických pomůcek, využíváme moderní technologie - počítače, interaktivní tabule, iPad.

 

icon_pdf.gif   Soubor ke stažení:   Doporučení MŠMT k využití Komunikačního souboru

icon_pdf.gif   Soubor ke stažení:   Průkaz osoby s PAS

icon_pdf.gif   Soubor ke stažení:   Informační leták

icon_pdf.gif   Soubor ke stažení:   Klíč pro komunikaci s osobami s autismem

icon_pdf.gif   Soubor ke stažení:   Desatero komunikace s osobami s PAS

icon_pdf.gif   Soubor ke stažení:   Klíč pro komunikaci s osobami s PAS