Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Základní škola speciální

Do základní školy speciální přijímáme žáky se středně těžkou mentální retardací. Ve výchovně vzdělávacím procesu je kladen velký důraz nejen na vzdělávání, ale také na pěstování návyků sebeobsluhy a osobní hygieny. Naším hlavním cílem je vést žáky k co nejvyšší samostatnosti, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, připravit je na cestu životem.

Co vám nabízíme:
- klidné a pohodové prostředí rodinného typu 
- péči speciálních pedagogů 
- pomoc asistentů 
- individuální přístup
- vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů 
- logopedickou péči nebo její zajištění 
- malý počet žáků ve třídách – čímž je umožněn individuální přístup k našim žákům
- speciální a kompenzační pomůcky – moderní a kvalitní pomůcky, které pomáhají žákům při výuce
- možnost návštěv rodičů ve vyučování
- využívání iPadů, interaktivních tabulí a počítačů nejen ve výuce 
- výuka s prvky dopravní výchovy
- činnost školní družiny

Vzdělávací program:
ŠVP SPECIÁL č. j. 130/ 2010
vypracovaný dle RVP pro základní školu speciální.

(pozn. RVP – rámcový vzdělávací program)
Školní vzdělávací program je k dispozici v kanceláři školy.