Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Základní škola

Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, které jim znemožňují vzdělávání na běžných základních školách. Navštěvují ji žáci se zdravotním postižením, se sníženými rozumovými schopnostmi v kombinaci například s psychiatrickými diagnózami, kombinovanými vadami, poruchami koncentrace, logopedickými nedostatky, hyperaktivitou a tělesným postižením.  Jsou zde i žáci s diagnózou autismu. 

Našim žákům nabízíme:
- péči speciálních pedagogů
- individuální přístup a individuální vzdělávací plány 
- malý počet žáků ve třídě
- pomoc asistentů
- speciální a kompenzační pomůcky
- výuku zaměřenou na čtenářskou a matematickou gramotnost 
- výuku s prvky dopravní výchovy 
- logopedickou péči nebo její zajištění
- výuku anglického jazyka 
- využívání iPadů, interaktivních tabulí a počítačů nejen ve výuce 
- činnost školní družiny


Vzdělávací program:
ŠVP STANDARD č. j. 0329/2016/ZSNNB

vypracovaný dle RVP pro základní vzdělávání.

(pozn. RVP – rámcový vzdělávací program)
Školní vzdělávací programy jsou k dispozici v kanceláři školy.