Do základní školy speciální přijímáme žáky se středně těžkým mentálním postižením. Ve výchovně vzdělávacím procesu je kladen velký důraz nejen na vzdělávání, ale také na pěstování návyků sebeobsluhy a osobní hygieny. Naším hlavním cílem je vést žáky k co nejvyšší samostatnosti, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, připravit je na cestu životem.

Našim žákům nabízíme:

 • klidné a pohodové prostředí rodinného typu 
 • péči speciálních pedagogů 
 • pomoc asistentů 
 • individuální přístup
 • vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů 
 • logopedickou péči nebo její zajištění 
 • malý počet žáků ve třídách – čímž je umožněn individuální přístup k našim žákům
 • speciální a kompenzační pomůcky – moderní a kvalitní pomůcky, které pomáhají žákům při výuce
 • možnost návštěv rodičů ve vyučování
 • využívání iPadů, interaktivních tabulí a počítačů nejen ve výuce 
 • výuka s prvky dopravní výchovy
 • činnost školní družiny

Vzdělávací program

ŠVP SPECIÁL č. j. 130/ 2010
vypracovaný dle RVP pro základní školu speciální.
(pozn. RVP – rámcový vzdělávací program)
Školní vzdělávací program je k dispozici v kanceláři školy.

Skip to content