Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005621

Název projektu:
Škola hrou

Doba realizace:
od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2019

Cíle:

Cílem projektu bylo podpořit profesní růst pedagogických pracovníků. Ti byli podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání probíhalo formou absolvování akreditovaných vzdělávacích programů.

Pedagogové byli podpořeni v následujících oblastech:
a) čtenářská gramotnost
b) matematická gramotnost
c) cizí jazyky

Cílem projektu byla také podpora žáků v zájmové činnosti a smysluplném využívání jejich volného času.

Realizovali jsme klub zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Klub měl formu volnočasové aktivity a činnosti se zaměřovaly např. na rozvoj logiky, verbálních schopností, matematických schopností, představivost, kreativitu, důvtip, vnímání, postřeh apod. 

Klubový prostor ve škole je koncipován jako místnost, ve které je příjemné, motivující a tvůrčí prostředí umožňující pohybové aktivity. 

Klub byl vybaven následujícím: logické a strategické deskové hry, sbírky logických úloh, hádanky, rébusy, hlavolamy, detektivní hry, karetní hry, jazykové, vědomostní a společenské hry. 

Klub byl realizován ve středu od 13:30 hodin do 15:00 hodin.
Vedoucím klubu byla Mgr. Monika Nováková.

 

Skip to content