Spolek Ruku v ruce
při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Kontaktní informace:
Tel./ fax: +420 325 643 312
IČO: 228 32 611
Bankovní spojení: 236199239 / 0300

Poslání a cíle spolku:

  • spolek je založen k podpoře a k rozvoji školních a mimoškolních aktivit žáků ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303
  • spolek podporuje a rozvíjí spolupráci žáků, rodičů, zákonných zástupců, pedagogů, ostatních pracovníků a přátel školy, zajišťuje pro ně výchovné, vzdělávací, popřípadě tematické akce
  • záměrem spolku je získávat finanční prostředky pro uskutečňování zájmové a mimoškolní činnosti žáků
  • spolek se spolupodílí na rozšiřování vybavení školy pomůckami a potřebami pro školní i mimoškolní činnosti žáků, výtvarné a pracovní činnosti, podporuje nákup periodik pro děti a mládež
  • spolek může poskytovat poradenskou, informační a osvětovou činnost v oblasti speciálně-pedagogické péče o žáky se zdravotním postižením
  • spolek spolupořádá výstavy prací žáků školy

Skip to content