Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Monique's Dolls
E-mail: moniquesdolls@centrum.cz
Web: monique-s-dolls.webnode.cz
Facebook: www.facebook.com/moniques.dolls

bar_.png

Pomoc pro Barunku a její maminku
Barunka je žákyní naší školy. Narodila se jako nedonošené dítě s obrnou bránice a těžkou srdeční vadou. Trpí autismem, ADHD a mentálním postižením, přesto je usměvavá, šikovná a ráda poznává nové věci. Umí se radovat ze všeho, co ji obklopuje. Komunikuje jen ve výrazech a vyžaduje celodenní pozornost a péči. Žijí s maminkou samy a skutečně nemají nikoho, kdo by jim alespoň trochu pomohl. Maminka má velmi těžké astma a zároveň trpí onemocněním srdce. 

Pomoc pro Barunku a její maminku bude probíhat formou dražby sběratelské panenky od Monique's Dolls, online na facebookové stránce formou komentářů pod příspěvkem: 
https://www.facebook.com/groups/1498440280379490/?post_id=2590161484540692        

 

Finanční prostředky můžete zasílat na čú: 1704799011/3030, do poznámky pro příjemce uveďte heslo BARUNKA.
 

Předání finanční částky a všech darů se uskuteční v sobotu 19. července 2020 od 13:00 hodin na Výstavě panenek v Městské knihovně v Poděbradech.
 

Hmotné dary pro Barunku je možné doručit také do naší školy.

 

vystava.png

 

 

 

Poděkování

Vedení Základní školy, Městec Králové, Nám. Republiky 303 velice děkuje za ochotu a pomoc při revitalizaci školního pozemku. Na provedených změnách mají velkou zásluhu:

Město Městec Králové
Zaměstnanci Města Městec Králové pomáhali při vyčištění pozemku. Zajistili odvoz suti, podíleli se na likvidaci plevelů křovinořezem a dopravili na pozemek půdu potřebnou pro srovnání terénu.

ČNES dopravní stavby a.s., středisko Městec Králové
Rychlou součinnost při obstarání mulčovací štěpky nám poskytl zaměstnanec firmy pan Tyl.

Stylstav, s.r.o., Městec Králové
Stavební firma pana Jiřího Školníka dodala na školní pozemek štěrk a oblázky.

Jaké důvody nás vedly k výrazným změnám vzhledu školního pozemku?
Naše škola je speciálně pedagogické zařízení. Poskytuje základní vzdělání žákům se zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami, které jim znemožňují vzdělávání na běžných základních školách. Jde o žáky s kombinovanými vadami, mentálním postižením, autismem, logopedickými nedostatky, hyperaktivitou, tělesným postižením, aj. 

Možnost využití vlastního školního pozemku pro praktickou výuku, oddych, pohyb i relaxaci našich žáků je pro nás prioritou. Docházíme sem zejména tehdy, potřebujeme-li výuku předmětů, jako například pěstitelských prací, přírodopisu, prvouky, věcného učení či výtvarné výchovy podpořit činnostně a prakticky. Staráme se tu o zeleň, květiny, pěstujeme drobné ovoce a zeleninu, bylinky. Za naši práci se pozemek odměňuje výpěstky, které ve škole následně zpracujeme při výuce domácích prací. Máme tu částečné zázemí pro relaxaci a pohyb. Realizujeme tu projektové dny, mezi nejoblíbenější patří Letní grilování a Ovocný den. Zkrátka, chodíme sem rádi.
Vzhledem k tomu, že časem se skladba, potřeby a možnosti našich žáků mění, mění se i možnosti pedagogů pro praktickou výuku. A těmto změnám a novým možnostem je třeba přizpůsobit i vzhled a funkce školního pozemku. 

Jelikož náš pozemek prošel poslední zásadnější změnou ve školním roce 2008/2009, kdy se škola zapojila do projektu ekologické výchovy, tak právě teď přišel ten správný čas na jeho další výraznou změnu. Z těchto důvodů si nechala škola vypracovat projekt na obnovu školního pozemku.

Co se nám dosud podařilo vytvořit?
Během dlouhého období koronavirové krize naše paní učitelky a asistentky nezahálely a vlastními silami přetvářely školní pozemek, aby se tu žáci i pedagogové cítili lépe a mohli ho kvalitněji využívat.

Výsledkem jejich práce je:
vyčištění pozemku
srovnání terénu a výsev trávy
vytvoření záhonu s květinami chráněného fólií a mulčovací štěpkou
vybudování senzomotorického chodníku, který využijeme pro rozvoj jemné i hrubé motoriky našich žáků, pro které je smyslová terapie velice důležitou součástí výuky

Co dalšího je naším cílem?
dokončit senzomotorický chodník
vybudovat 3 vyvýšené záhony pro pěstování zeleniny

 

pozemek1.jpg

pozemek2.jpg

pozemek3.png

 

 

Provozní řád Základní školy, Městec Králové, Nám. Republiky 303
v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020.

pdf_down_icon.jpg

 

 

 Stáhnout soubor zde ...

 

 

 

logo_mesta1.png

Děkujeme městu Městec Králové za podporu našich akcí a péči o budovu, ve které jsme v pronájmu.

ruku_-v_ruce.png

Děkujeme sponzorům a rodičům našich současných i bývalých žáků za poskytování drobných sponzorských darů v podobě materiálu na pracovní vyučování.