koláž fotografií pro hlavičku webu s logem školy

Aktuality

  • Školní družina

    Vážení rodiče a zákonní zástupci. V naší školní družině realizujeme výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti v době mimo vyučování, a to formou pravidelných nebo příležitostných aktivit. Základním prostředkem těchto činností je hra založená na zážitku dětí, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti, dovednosti a navozuje kladné emoce. Snažíme se vycházet z přání …

  • Červen ve speciální třídě

    Červen je posledním měsícem školního roku a tak jsme si ho museli pořádně užít. Vyrazili jsme na výlet do Mirákula, kde se nám moc líbilo. V rámci projektových dnů jsme pokračovali v cestování a zavítali jsme do Švédska a Španělska. O těchto zemích jsme získali spoustu nových informací. Vařili jsme a pekli …

  • Naši malí cestovatelé….

    Blíží se konec školního roku a s ním pro děti jako každý rok období výletů. V měsíci červnu jsme navštívili „Chlumecký zámek“, centrum řemesel a bylinné zahrady „ Botanicus“ v Ostré u Lysé nad Labem. Zde se děti s tradičními řemesly nejen seznámily, ale mohly si je také vyzkoušet.  Bylinné zahrady byly …

Další aktuality

Skip to content