koláž fotografií pro hlavičku webu s logem školy

Aktuality

  • Dentální hygiena v přípravné třídě

    Jak na čištění zubů? Praktické vzdělávání dětí přípravné třídy se studentkami oboru Zubní hygieny ze SZŠ v Nymburku. Studentky si pro děti připravily edukační materiály k zdravýma nezdravým potravinám. Edukace probíhala formou hry, dětem ukázaly správnou techniku čištění zubů na plyšovém modelu. Následně si děti vyzkoušely techniku …

  • Velikonoční výstava a den otevřených dveří dne 26.3.2024

    Na letošní velikonoční výstavě jste si mohli prohlédnout a odnést velikonoční dekorace a výrobky a pochutnat si na skvělém pohoštění, které nachystali naši žáci. Den otevřených dveří byl letos zpestřen o aranžérské dílničky. Veřejnost si mohla prohlédnout budovu školy včetně naší nové polytechnické učebny. Všem návštěvníkům, učitelům, rodičům i široké …

  • Jarní zvyky a tradice

    Ve školní družině jsme si vyzkoušeli, jak se pečou tradiční velikonoční jidáše. Bc. Eva Mužíková, Petra Králová

Další aktuality

Skip to content