Jdi na obsah Jdi na menu
 

 spp_logo.jpg

Škola nemá vlastního psychologa. Pro tuto oblast škola využívá psychology ze školských poradenských zařízení. Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko - psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče.

Vedení školy se podílí společně s třídními učiteli na realizaci Programu školního poradenského pracoviště, na zabezpečování pedagogicko - psychologického poradenství poskytovaného ve škole, klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
Výchovný poradce: Mgr. Helena Ouředníčková
Metodik prevence: Mgr. Lenka Wágnerová 
Speciální pedagog: Mgr. Helena Ouředníčková, Mgr. Lenka Wágnerová, 
Mgr. Romana Tůmová (dle domluvy dotyčný pedagogický pracovník)

Konzultace
- žáci:  pátek 7:55 – 8:40 hodin nebo dle dohody
- rodiče:  dle dohody

Kontakt
tel.: 325 643 312, info@zs-mesteckralove, http://www.zs-mesteckralove.cz/

 


 

 

logo_mesta1.png

Děkujeme městu Městec Králové za podporu našich akcí a péči o budovu, ve které jsme v pronájmu.

ruku_-v_ruce.png

Děkujeme sponzorům a rodičům našich současných i bývalých žáků za poskytování drobných sponzorských darů v podobě materiálu na pracovní vyučování.